Website of the Day til Bokstavdonasjon

20150127211930

Nettsiden vi laget for Organdonasjon, der folk kan donere bokstaver fra Facebook-navnet sitt for å vise at de er organdonorer, ble utmerket med Website of the Day i CSS Design Awards. Se prisen her og case-beskrivelsen her.