Kreativ digital byråkultur

Jon_Fredrik_Sanden_5288263a

 

‘For mange handler alt om evnen og viljen til å bygge en ny byråkultur, ikke erkjennelsen og forståelsen av at vi lever og må levere i den digitale tidsalderen, skriver Jon Fredrik Sandengen og Håkon Fretheim i dette innlegget.

Er det en generell mangel på forståelse i norske byråer for at vi befinner oss i en digital tidsalder, og at kommunikasjon og teknologi i dag oftest er to sider av samme sak? Vi tror det står bedre til i flere norske byråer enn det ofte gis inntrykk av, som for eksempel i kommentaren fra Nils Ola Bark i Isobar. Men dersom erkjennelsen kun er på et teoretisk plan, er det katastrofalt for dem det gjelder.

Vår erfaring er at alt handler om viljen og evnen til å bygge en ny byråkultur hvor nye typer mennesker og ny kunnskap er likeverdige med dem og det som har sine røtter i det tradisjonelle kreative reklamebyrået. Vi mener at Anders Waage fra Schjærven er inne på noe vesentlig når han skriver «det er ikke lett å integrere en kultur i en annen» og mener at «? vi kan lære mye av de ikke helt vellykkede fusjonene/oppkjøpene i bransjen de siste årene».

Vi kan ikke snakke for alle, men slik verden har utviklet seg, så vi ingen vei utenom en helintegrering av ulike miljøer i vårt byrå. Dette fordrer vilje til å satse ressurser over tid og evne til å bygge en ny byråkultur, med de utfordringer endringer betyr for oss. Både som kolleger, og som mennesker. Ikke bare må vi alle forandre våre holdninger og utvikle ny kunnskap, vi må også se gode kolleger forsvinne og åpne opp for nye ressurser som vi for kort tid siden ikke drømte om å finne i et reklamebyrå. Å endre en kultur på en arbeidsplass kan være både ubehaglig og skremmende, men er først og fremt livsnødvendig og morsomt. Tor Grennes ved BI definerer bedriftskultur som «summen av verdier, holdninger og normer man finner blant de ansatte i et selskap» – og alle som kjenner mennesker og ulike kulturer i reklamebyråer og i utviklermiljøer ser utfordringeni å smelte dette sammen.

Tradisjonelle kreatører og teknologer snakker ikke alltid samme språk. Da en av utviklerne våre jobbet på oppdrag for et reklamebyrå noen år tilbake fikk han spørsmålet fra en av kreatørene:

«Er du kreativ?»

«Ja!», svarte teknologen.

Da oppfølgingsspørsmålet var «AD eller tekst?» skjønte teknologen at de ikke forstod hverandre. For ham var kreativitet et spørsmål om evner, ikke yrke. I dag jobber de i samme kreative team. Vi tror flere byråer tenker riktig, gjøre riktige ting, men for å få det til å funke må man funke sammen, til det kreves det kultur og det er det tøffeste å få til. Men det er veldig morsomt når det funker.’

 

Les hele kommentaren hos Kampanje.

 

Leave a Reply